Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os

Stine Zachariassen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Navn: Feriehund Hundepension v/ Stine Zachariassen

Adresse: Strandlystvej 5, 4534 Hørve

Cvr.: 30055543

Telefon: 20168637

Mail: feriehund@gmail.com

 

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Overholdelse af kontrakt. 
 • Kontrakt til potentielle kunder. 
 • Adm. Af kundeforhold. Markedsføring. 
 • Overholdelse af vores forpligtigelser efter lovgivning. – Herunder bogføring jf. GDPR, artikel 6, stk 1, litra C
 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Det skal vi for at overholde kontrakt med dig. Jf. GDPR, artikel 6, stk 1, litra B. 
 • For at opfylde vores legitime interesser. 
 • For at holde fx beredskab. 
 • Sende markedsføring, mv Jf. GDPR, artikel 6, stk 1, litra F.
 

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen.

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra F. 

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at holde beredskab, markedsføring mv, som beskrevet ovenfor.

 

Kategorier af personoplysninger.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer og email. 
 • Oplysninger om gennemførte betalinger. 
 • Korrespondance med kunder og potentielle kunder. 
 • Oplysninger relevant for bogføring. 
 • Kontonummer til brug for refundering af depositum.
 • Vi behandler disse typer af personoplysninger om kunder og potentielle kunder, samt tidligere kunder. 
 • Vi behandler også kontaktoplysninger om pårørende.
 

Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Vi videregiver ikke dine personoplysninger

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • De stammer fra folk selv, når de registrerer sig.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne administrere kundeforhold, og for at overholde vores forpligtigelse i fx bogføringsloven.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår på side 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

 

Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne- bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 

Ret til at transmitterer oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk